انتصابات کارکنان واحد علوم و تحقیقات تا تاریخ 26/01/89

۰۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ | ۰۷:۰۳ کد خبر : ۳۱۷۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۸۶
ردیف نام و نام خانوادگی شرح حکم مدت تاریخ
1 علی اکبر خواجوی تمدیدحکم– مسئول امور آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی یکسال 88/12/02
2 حسین محمدزاده تمدیدحکم- مسئول امور آموزشی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی یکسال 88/12/13
3 علی حسن زاده تمدید حکم – رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی دانشکده مکانیک و هوا فضا یکسال 88/12/27