اطلاعیه اداره ترابری

۲۹ بهمن ۱۳۸۸ | ۰۶:۱۵ کد خبر : ۳۱۸۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۱۷
قابل توجه کلیه پرسنل پیمانکار
با توجه به دستور معاونت محترم اداری و مالی واحد استفاده پرسنل پیمانکاران از سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان ممنوع و در صورت مشاهده استفاده هر یک از پرسنل پیمانکار در هر نوبت شرکت مربوطه مبلغ 50000 ریال جریمه خواهد شد.ضمناً مراتب به اطلاع کلیه شرکتهای پیمانکار واحد رسانده شده است. 

۳ رای