انتصابات جدید

۱۹ بهمن ۱۳۸۸ | ۰۶:۱۶ کد خبر : ۳۱۸۱ اخبار
تعداد بازدید:۳۵۵
انتصابات کارکنان واحد علوم و تحقیقات تا تاریخ 14/11/88
ردیف نام و نام خانوادگی شرح حکم مدت تاریخ
1 محسن افشاری تمدیدحکم– رئیس اداره امور آموزشی و دانشجوئی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی یکسال 88/08/20
2 حسین ماهر تمدیدحکم- رئیس اداره تدارکات واحد یکسال 88/09/01
3 مصطفی سهم الدینی انتصاب – مسئول امور دفتری درحوزه معاونت اداری ومالی یکسال 88/09/01
4 پرویزجدی تمدیدحکم  - رئیس اداره امور عمومی ساختمان علوم  پایه یکسال 88/09/02
5 جعفرحبیبی تمدیدحکم – رئیس اداره امور فوق برنامه حوزه معاونت دانشجوئی یکسال 88/09/17
6 شهاب حاج منصور تمدیدحکم – رئیس اداره آزمایشگاههای کشاورزی مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی یکسال 88/09/30
7 عباس گودرزی تمدید حکم  -حسابدار (  مسئول  وصول  مطالبات) اداره  صندوق  رفاه   دانشجوئی یکسال 88/10/01
8 خلیل ایمان پور تمدیدحکم – حسابدار ( مسئول  صدور  اسناد )  اداره  صندوق رفاه دانشجوئی  یکسال 88/10/01
9 احمدرضافرزین تمدید حکم –مدیرامور فارغ التحصیلان حوزه معاونت دانشجوئی یکسال 88/10/01
10 حمیدرضاشیرازی تمدیدحکم – رئیس اداره کارگزینی هیات علمی حوزه معاونت آموزشی  یکسال 88/10/01
11 زهرا امیری تمدیدحکم – مسئول امور آموزشی دانشکده علوم انسانی واجتماعی یکسال 88/10/01
12 عقیل چابوک تمدید حکم-حسابدار(مسئول وصول مطالبات )حوزه اداره کل امور مالی وذیحسابی یکسال 88/10/01
13 محمدعابدی انتصاب – سرپرست آزمایشگاه دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی   یکسال 88/10/12
14 رضاقباخلو تمدید حکم– رئیس اداره امور عمومی مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی  یکسال 88/10/21