صندوق رفاه دانشجویی


سعید پور کریم

سمت: رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویی

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

تلفن تماس: ۴۴۸۶۵۳۵۵


پست الکترونیک : refah.srbiau@srbiau.ac.ir


 

قابل توجه دانشجویان گرامی

نظر به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم وصول چک های غیرصیادی، جهت انجام امور مالی با چک، فقط چک های صیادی قابل قبول میباشد.


شرایط استفاده و فرم درخواست وام صندوق دانشجویی

آشنایی با ضوابط و مقررات تسهیلات دانشجویی سال تحصیلی ۹۲-۹۱

قابل توجه دانش آموختگان واحد علوم و تحقیقات که از وام وزارت علوم استفاده نموده اند. (جهت صدور دفترچه اقساط)

شرایط لازم جهت استفاده از وام شهریه بلندمدت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری